növbə

növbə
is. <ər.>
1. Hər hansı bir işin icrasında ardıcıllıq, sıra qaydası. Məsələləri növbəyə qoymaq. Növbəyə riayət etmək. Birinci (ilk) növbədə – hər şeydən əvvəl, hamıdan qabaq. Tresti kəsirdən qurtarmaq üçün birinci növbədə müşavirə və nitqləri ixtisara salmaq lazımdır. M. Hüs..
2. Bu qaydada (bir-birinin ardınca) duraraq bir şey gözləyən adamlar sırası. Bilet üçün növbə. Kino kassasında böyük növbə var. – Ağa, səbr elə, hələ vaxta var və bizə növbə yetişməmiş bilet verməzlər. Ə. H.. Növbəyə durmaq – bir şey üçün biri digərinin arxasında cərgə ilə durmaq. Şairləri salamlamaq üçün qızlar, gəlinlər birbirinin dalınca cərgə ilə növbəyə durmuşdu. M. S. O.. // Bu sırada tutulan yer. Növbəsini başqasına vermək. Növbədən çıxmaq. Növbə kimindir?
3. İşləyən, oxuyan, istirahət edən bir qrup adamın digər qrupu əvəz etdiyi zaman, vaxt. Onlardan Sitarə birinci növbədə, Mehparə ikinci növbədə məktəbə gedirdi. S. R.. <Dostlar> indicə növbədən çıxıb istirahət etməyə gedirdilər. M. Rz..
4. Keşik, qarovul. Növbə çəkmək. Növbədə olmaq. – Böyük Vətən müharibəsi günlərində kəndin cavanları <Qaratəpədə> növbə çəkib Arazın o tayını gözlədilər. Ə. Vəl.. <Fərhad:> Bizim qoca bir həftədir hər gecə dənizdə növbə çəkir. Ə. M..
5. Hər hansı bir xəstəliyin müəyyən vaxtlarda özünü göstərməsi və ya güclənməsi.
6. «İlə» qoşması ilə yenə sıra, ardıcıllıq bildirir. Növbə ilə içəri girmək. Növbə ilə şagirdləri dindirmək. – Şəhərdə bir neçə şirin quyu vardı ki, buna da keşikçi qoyulmuşdu, növbə ilə xalqa su paylanırdı. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • növbələnmə — «Növbələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbələşmə — «Növbələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəti — sif. <ər.> 1. Növbədə olan, növbə üzrə, birinci, ən yaxın olan. Növbəti məsələ. Növbəti vəzifə. – Diktor, qocaman ifaçının adını xüsusi bir məhəbbətlə çəkərək konsertin növbəti nömrəsini elan edir. Ə. Bəbəlbəyli. 2. Müəyyən edilmiş vaxtda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəli — sif. Növbə ilə olan, növbəyə əsaslanan. Növbəli əkin – əkinçilikdə: dənli bitkilərin, otların ardıcıl surətdə əvəzlənməsi üsulu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbət — bax növbə. Bir gün növbət Mirzəyə gəlmişdi. Ə. H.. . . Gəlinlər birbir oynadılar, göyçək qızlar süzdülər, növbət gəlinə gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbələşmək — f. Növbə ilə biri digərini əvəz etmək, ardıcıl dəyişilmək, bir birinin ardınca gəlmək. Dastan şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbə — ə. bax: növbət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • növbələnmək — bax növbələşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbətçi — is. 1. Növbədə durub qarovul çəkən; keşikçi, qarovulçu. Növbətçi postu. – Sarxan dəmiryol stansiyası növbətçisinin evindən çıxıb aşağı endi. M. Hüs.. Təpənin lap üstünə çatarkən növbətçidən bir əsər görmədi. H. N.. 2. sif. Növbə ilə hər hansı bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəsiz — z. Növbə gözləmədən, növbədənxaric, növbədənkənar. Növbəsiz içəri girmək. Növbəsiz bilet almaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”